Sven-Erik Lindström
Leg. kiropraktor
018 - 55 14 00
0705 - 69 26 07

Kiropraktor Uppsala vårdavtal

KIROPRAKTORKLINIKEN
  Sturegatan 1, 753 14 Uppsala

Marielle Wickström

Leg. kiropraktor
018 - 55 14 02
0707 - 55 20 33
Vi har vårdavtal med Region Uppsala

 

 

Följ oss på

 

Vårdavtal

 
Vi har tecknat vårdavtal med Region Uppsala. Tack vare avtalet finns det möjlighet för personer folkbokförda i Uppsala län att få landstingssubventionerade behandlingar vid akuta eller kroniska besvär från rörelseapparaten, framför allt rygg, nacke och axlar/skuldror.
Vid det första besöket, som betalas kontant enligt ordinarie taxa (observera att frikort inte gäller vid det första besöket), görs en bedömning om man kan få subventionerade behandlingar eller inte. Därefter kan man få tre subventionerade behandlingar per 12-månaders period. Om ytterligare behandlingar behövs så gäller som regel ordinarie taxa.
 
Om man är sjukskriven p.g.a. akuta, subakuta eller kroniska besvär från rörelseapparaten och har ett sjukintyg som intygar sjukskrivningsorsaken så kan man få ytterligare tre subventionerade behandlingar under samma 12-månaders period, därefter gäller ordinarie taxa.
En förutsättning för subventionerade behandlingar är dock alltid att de av Region Uppsala anslagna medlen inte tagit slut. Fråga därför gärna redan i samband med tidbokningen om subventionerade behandlingar finns att tillgå. Den slutliga bedömningen om subventionering kan ske ges dock vid det första besöket.
 
För utförligare information om avtalets utformning och begränsningar hänvisas till Region Uppsala.

 

 
 
 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2017-03-04
Copyright © Kiropraktorkliniken 2008