Boka behandling hos oss

Efter första undersökningen lägger vi upp ett behandlingsprogram baserat på dina förutsättningar och besvär

Undersökning

Vid det första besöket får man allra först sitta ner och fylla i en hälsodeklaration med frågor om både det som man söker för och om hälsan i övrigt, samt frågor om faktorer som kan påverka hälsan, t.ex. arbetssituationen och motionsvanor. Uppgifterna om hälsan behövs för att kiropraktorn ska kunna avgöra om det finns några hinder för behandlingen (kontraindikationer). Sådana hinder kan t.ex. vara grav benskörhet eller en nyligen genomgången operation i närheten av det område där man har ont. Vid eventuella tveksamheter fall kontaktas läkare för rådfrågning innan behandlingen inleds.

Därefter får man berätta om de besvär som man söker för, när och hur de började, hur det känns osv. Kiropraktorn ställer en del frågor för att få en klar bild av situationen, och gör sedan en undersökning. Undersökningen omfattar förutom palpationstekniker även gånganalys, benlängdsmätning samt olika ortopediska och neurologiska tester. Undersökningen leder fram till en diagnos. Kiropraktorn berättar om sina fynd och vad de innebär.

Behandling

Om de besvär som man sökt för visar sig vara lämpliga för kiropraktisk behandling så påbörjas därefter själva behandlingen. De behandlingsmetoder som används baserar sig på naturvetenskaplig forskning. Behandlingen är naturlig och säker, oftast helt smärtfri och inte alls så dramatisk eller våldsam som en del tycks tro. Behandlingsmetoderna som används kallas kiropraktisk justering, mobilisering och mjukdelsbehandling.
 
Vid kiropraktisk justering förs leden till sitt inskränkta ytterläge, vilket innebär att kiropraktorn med sina händers hjälp för ut leden en liten bit längre än vad man klarar av på egen hand. Man håller sig dock hela tiden inom ledens normala rörelseomfång. Därefter ges en snabb impuls så att ledens rörlighet återställs. Utmärkande för den kiropraktiska justeringen är att den utförs exakt i ledens riktning med extremt kort amplitud och mycket hög hastighet. I samband med justeringen frisätts små gasbubblor från ledvätskan, och det är ljudet av dessa gasbubblor som ger sig tillkänna i form av ett hörbart knäpp under behandlingen. Detta ljud orsakas alltså inte av benstrukturer som förskjuts i förhållande till varandra - vilket många felaktigt tror - utan är istället ett tecken på att ett vakuumförhållande i den rörelseinskränkta leden brutits, varvid leden återfår sin rörlighet.

 

Vid mobilisering påverkas endast ledens passiva rörelse, dvs. ledens rörelseomfång kommer inte att öka.
 
Vid mjukdelsbehandling behandlas muskler, senor och bindväv med hjälp av bl.a. specifik massage, töjning och sträckning.

 

Vid medicinsk laserbehandling stimuleras cellfunktionen (immunförsvaret) och minskar smärtan. Laserbehandling  hjälper kroppen att reducera inflammation, svullnader och ödem samt främjar läkningen. Laserbehandling kan användas b la på stela, skadade muskler och senor. 


Dessutom ges individuella råd om specifik stretching, förebyggande träning och ergonomi.
 
Vid återbesöken får man uppskatta i procent hur pass mycket bättre man blivit sedan föregående besök. Därefter görs en förnyad undersökning och så får man en ny behandling.

Bieffekter

I vävnaderna intill rörelseinskränkta leder ansamlas slaggprodukter från ämnesomsättningen p.g.a. dålig cirkulation. Vid kiropraktisk justering ökar cirkulationen och slaggprodukterna börjar transporteras bort. Kroppen reagerar på slaggprodukterna och man kan därför känna sig lite illamående någon timme efter behandlingen. Det är viktigt att dricka mycket vatten efter varje behandling för att hjälpa kroppen att bli av med slaggprodukterna så fort som möjligt, och därmed undvika eller minska illamåendet.
 
Ibland kan man tillfälligt få mer ont efter en kiropraktisk justering. Det beror på att nerver före behandlingen har påverkats av t.ex. tryck, så att de inte har kunnat skicka signaler på ett normalt sätt. När nervkompressionen lättar tack vare att leden återfår sin naturliga rörlighet börjar nerven åter förmedla smärtimpulser. Därför kan man tillfälligt uppleva mer ont än vad man hade före behandlingen. Även muskulaturen får möjlighet att arbeta lite annorlunda efter behandlingen jämfört med tidigare, och man kan därför uppleva något som liknar träningsvärk. Bieffekterna kan märkas något dygn.
 
De flesta märker inga bieffekter alls, utan upplever en snar förbättring av sina tidigare besvär med ökad rörlighet och minskad smärta som följd. Allvarliga komplikationer av kiropraktisk justering är ytterst sällsynta.

Våra behandlingar

Kiropraktisk behandling nybesök

Marielle - 45 minuter, 700 kr

Nils - 45 minuter, 600 kr

Nybesök är lämpligt val för dig som aldrig besökt en kiropraktor på kliniken, söker hjälp för besvär som du inte haft tidigare eller om du inte varit här på flera år. Besöket innefattar att vi samtalar om dina besvär, sk anamnes. Därefter görs en kiropraktiskt behandling med undersökning av olika tester och en diagnos ställs samt behandlingsplan läggs upp.

Kiropraktisk behandling återbesök

Marielle - 45 minuter, 700 kr

Nils - 45 minuter, 600 kr

Detta är ett lämpligt val om du har behandlats på kliniken nyligen, eller har liknande besvär som du haft tidigare. Om du aldrig besökt en Kiropraktor på kliniken, söker hjälp för besvär som du inte haft tidigare eller om du inte varit här på flera år, så är Nybesök det bästa valet. Du behandlas ofta med ledjusteringar samt mjukdelsbehandling som innefattar: muskler bindväv samt triggerpunktsbehanling. Du får ofta råd angående övningar/träning som du själv kan göra för att minska smärtan.

Laserbehandling

Marielle - 45 minuter, 700 kr

Laserbehandlingen kan även kombineras med kiropraktisk behandling. Medicinsk laserbehandling kan hjälpa b.la för stela och skadade muskler och senor.

Hjälper dig med:

  • Nackvärk
  • Axelsmärta
  • Diskbråck
  • Akuta skador samt efter operation

Medicinsk laserbehandling stimulerar cellfunktionen (immunförsvaret) och minskar smärtan. Den hjälper kroppen att reducera inflammation, svullnader och ödem samt främjar läkningen.

Boka tid