Vad är kiropraktik?

Här hittar du en djupare förklaring på vad kiropraktik är och varifrån den kommer

Kontakta oss

Kiropraktikens ursprung

Kiropraktik är en av mänsklighetens äldsta behandlingsmetoder med rötter ända hos Hippokrates, som brukar kallas läkekonstens fader. Ordet kiropraktik kommer från de grekiska termerna "cheiro" och "praktikos" som fritt översatt betyder "att göra för hand". Med händernas hjälp justerar kiropraktorer på ett naturligt sätt kroppens leder, och behandlar därmed funktionsstörningar i rörelseapparaten, vilka givit upphov till smärtor och rörelseinskränkningar.

Kiropraktik som behandlingsmetod

Kiropraktisk justering är en skonsam och säker metod för att återställa rörlighet och full funktion i kroppen. Den moderna kiropraktiken är väl förankrad i dagens vetenskap och de förklaringsmodeller som nu används vilar på samma vetenskapliga grund som den traditionella medicinen. Det finns numera omfattande högkvalitativ forskning som stödjer de goda behandlingsresultat som vi ser i vårt dagliga arbete.
 
Besvär som lämpar sig för kiropraktisk behandling är t.ex. spänningar i nacke och axlar, muskelstelhet, nackspärr, smärttillstånd i hela rörelseapparaten, däribland ryggsmärtor, ledbesvär och fibromyalgi, samt även idrottsskador, domning och utstrålande smärta i armar och ben, huvudvärk och yrsel.

Läs mer om vår behandlingsmetod

Vad kan kiropraktik ge mig?

Många långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar beror på belastningsskador och besvär från rörelseapparaten, vilket förutom konsekvenserna för individen även belastar samhällets ekonomi hårt. Flera studier har visat att sjukskrivningstiden kan minskas avsevärt vid dessa typer av besvär med hjälp av kiropraktisk behandling. Förutom rehabilitering kan vi även hjälpa till med friskvård och förebyggande insatser.

Kontakta oss

Legitimerad kiropraktor med mångårig erfarenhet och korta väntetider. Du kan få hjälp med ryggskott, nackspärr eller andra problem i rygg, nacke. Du kan även få behandling vid huvudvärk eller domningar och smärta i arm eller ben.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Boka tid

Du kan alltid ringa oss för att boka tid, men det enklaste sättet är att boka din tid och behandling via: